За фирмата

Уважаеми клиенти,
Искаме да Ви информираме, че някой използва злонамерено името на ЕВДИТО ЕООД и изпраща електронна поща /мейли/ от наше име с покана за плащане по приложена проформа фактура. Искаме да знаете, че това не сме ние. Предприели сме необходимите действия като сме уведомили правоохранителните органи.

Евдито ЕООД, 31.01.2020

НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ НЕ САМО РЕШЕНИЯ, НО И ЩЕ РАБОТИМ ВМЕСТО ВАС !

Име на фирмата: “ЕВДИТО” ЕООД
Управител: Евгений Димитров Тодоров
Адрес за кореспонденция: 1612 гр.София, п.к. 26
Офис:

гр. София, ул. „Майстор Алекси Рилец“, №17, партер
тел: 02/437 23 43; GSM:+359 897 988 250; +359 896 694 125; факс: 02/437 23 44

e-mail: evdito@finance.bg
Мисия на фирмата:

“С цялата си дейност се стремим да споделяме знанията си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. Считаме, че само това е пътя за увеличаване на нашата положителна репутация”.

Фирмен девиз: “Да споделим успеха, като разделим усилията за постигането му.”
Предмет на дейност:

“ЕВДИТО” ЕООД е създадена през 1997 г. Основната й дейност е свързана с едностранно и двустранно счетоводно обслужване на предприятия. Финансови и данъчни консултации. Консултации свързани с външно кредитиране. Разработка на бизнес планове. Трудово – правни консултации. Консултации в областта на фирменото управление.

Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно просто ни се обадете.