За фирмата

НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ НЕ САМО РЕШЕНИЯ, НО И ЩЕ РАБОТИМ ВМЕСТО ВАС !

Име на фирмата: “ЕВДИТО” ЕООД
Управител: Евгений Димитров Тодоров
Адрес за кореспонденция: 1612 гр.София, п.к. 26
Офис:

гр. София, ул. „Майстор Алекси Рилец“, №17, партер
тел: 02/437 23 43; GSM:+359 897 988 250; +359 896 694 125; факс: 02/437 23 44

e-mail: evdito@finance.bg
Мисия на фирмата:

“С цялата си дейност се стремим да споделяме знанията си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. Считаме, че само това е пътя за увеличаване на нашата положителна репутация”.

Фирмен девиз: “Да споделим успеха, като разделим усилията за постигането му.”
Предмет на дейност:

“ЕВДИТО” ЕООД е създадена през 1997 г. Основната й дейност е свързана с едностранно и двустранно счетоводно обслужване на предприятия. Финансови и данъчни консултации. Консултации свързани с външно кредитиране. Разработка на бизнес планове. Трудово – правни консултации. Консултации в областта на фирменото управление.

Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно просто ни се обадете.