Декларации НАП

Има съобщение в страницата на НАП, че декларациите за осигурителни вноски за 2021 година, ще могат да се подават след 02.07.2021 година.