Новини/Полезно

Данъчни облекчения за деца

Данъчни облекчения за деца има от много години. Съгласно ЗДДФЛ /Закон за данък върху доходите на физически лица/ данъчните облекчения за деца са в следните размери: 20 лева за едно дете, 40 лева за две деца, 60 лева за три и повече деца. Тези облекчения могат да се ползват чрез работодател или с подаване на годишна данъчна декларация. Самоосигуряващите се лица ползват тези облекчения с подаване на годишна данъчна декларация.

Тази теза е заложена и не е променяна в закона от години. Но, САМО за 2021 година при гласуването на държавния бюджет има промяна във връзка с Ковид пандемията. Тя касае точно ползването на данъчни облекчения за деца. Промяната касае годишната данъчна основа при изчисляване на данъка. Там е разписано, че годишната данъчна основа се намалява с 4500 лева за едно дете, 9000 лева за две деца и 13500 лева за три и повече деца. При тези обстоятелства размерът на данъчните могат да бъдат: 450 лева за едно дете, 900 лева за две деца и 13500 лева за три и повече деца. Подчертаваме МОГАТ да бъдат. Размерът зависи от годишния доход на лицето, защото облекчението е в намалението на данъчната основа при облагане. Например ако майката/бащата получава минималната работна заплата, която е 650 лева, годишната данъчна основа ще бъде приблизително 6725 лева. Тогава максималният размер на данъчното облекчение ще бъде в размер на приблизително 672 лева.

Ако имате въпроси в тази връзка се не колебайте да се свържете с нас, като ни пишете на имейл: evdito@finance.bg