Счетоводни документи

В този раздел ще намерите полезни докумнети свързани със счетоводството на вашата фирма, различни видове бланки, необходими при регистрация на фирми по ДДС и т.н

  1. Документи за регистрация на фирма
  2. Отчитане на факторинг в търговски дружества
  3. Фактура
  4. Годишна декларация по чл.50 ЗДДФЛ 2013 с баркод
  5. Годишна декларация по чл.92 ЗКПО с баркод
  6. Новите сметки на НАП
  7. Служебна бележка за доходи от наем