Финансови и данъчни консултации

Финансови и данъчни консултации, анализи, прогнози, данъчна защита

  • Финансови и икономически анализи и прогнози
  • икономическа обосновка на бизнес планове;
  • представителство пред кредитни институции;
  • данъчна защита;
  • обжалване на данъчни и ревизионни актове;