Услуги за Юридически лица

картинка за услуги за юридически лица

Счетоводна кантора ЕВДИТО предлага пълен пакет услуги както за Юридически лица, така и за Фрийлансъри и Физически лица.

Тук ще разгледате списъка с услуги за Юридически лица, които предлагаме – от счетоводни и данъчни до други, които да Ви улеснят.

Кантората работи както с документи на място, така и изцяло онлайн.

Имате допълнителни въпроси или не намирате това, което търсите? Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

Счетоводни услуги

 • Изготвяне и подаване на ДДС декларации
  • Подаване на дневник покупки
  • Подаване на дневник продажби
  • Подаване на справка декларация по ДДС
  • Изготвяне и подаване на VIES декларация
 • Регистрация по ДДС по чл. 96, чл. 97а или чл. 100
 • Изготвяне на финансови отчети
 • Обработка на фактури
 • Обработка на банкови извлечения в лева и чужди валути
 • Изготвяне на амортизационен план
 • Начисляване на амортизации
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации
 • Обработка на отчети от касов апарат
 • Подаване на справки към НАП по електронен път
 • Плащане на задължения към бюджета

Годишно приключване

 • Подаване на финансови отчети към НСИ
 • Подаване на годишна данъчна декларация в НАП за юридическо лице
 • Подаване на финансови отчети в търговския регистър

ТРЗ

 • Изготвяне на ведомости за заплати
 • Изчисляване на допълнителни възнаграждения (бонуси)
 • Обработка на болнични листове
 • Подаване на болнични листове към НОИ
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Подаване на уведомление по чл. 62 от КТ към НАП
 • Плащане на месечни възнаграждения
 • Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 към НАП
 • Изчисляване на трудови обезщетения
 • Изчисляване на отпуски, обработка на заповеди за различните видове отпуск
 • Оформяне на трудови книжки

Данъчни и осигурителни консултации

 • Данъчно планиране
 • Консултации по СИДДО за доходи от чужбина
 • Заверяване на осигурителни книжки в НОИ
 • Изготвяне на удостоверение УП2, УП3
 • Консултация за регистрация на електронни магазини в НАП

Финансови консултации

 • Изготвяне на бизнес план
 • Формиране на ценообразуване
 • Отчитане на Европроекти
 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • Калкулиране на себестойност на продукцията
 • Пресмятане на коефициент на рентабилност
 • Пресмятане на коефициент на ликвидност
 • Пресмятане на коефициент на ефективност на приходите
 • Пресмятане на коефициент на задлъжнялост

Кредитни консултации

 • Съдействие пред банки за отпускане на кредити на юридически лица
 • Изготвяне на документи във връзка с кандидатстване за овърдрафт или кредитна линия

Допълнителни услуги

 • Представителство пред органите на НАП и данъчна защита при извършване на данъчна ревизия или данъчна проверка
 • Съдействие за сключване на различни видове застраховки
 • Изготвяне на декларации по ЗМДТ
 • Съдействие за регистрация на фирма

Scroll to Top