News

Праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г. за търговци

Председателят на НСИ със Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г.:  Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. са: Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 500,00 лв.    Заповедта е обнародвана в бр.91 на Държавен вестник от 31.10.2023 година. 

Средният осигурителен доход за август е 1431,68 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2023 г. е 1431,68 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. е 1400,41 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември …

Средният осигурителен доход за август е 1431,68 лева Read More »

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС

От началото на октомври 2023 г. заработи нова електронна услуга, с която се предоставя информация за упражнено право на данъчен кредит от получател във връзка с корекция на начислен данък по чл. 126б от Закона за ДДС.Е-услугата предоставя възможност на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик да получи информация за начина на отразяване на издаден …

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС Read More »

Нови банкови сметки на НАП в сила от 01.10.2023

От 01.10.2023 година Националната агенция по приходите /НАП/ има нови банкови сметки за плащане на задължения към бюджета. Старите банкови сметки са закрити. Новите сметки за плащане са със следните данни: IBAN: BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 IBAN: BG97 BNBG9661 8000 1120 01 IBAN: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 IBAN: BG65 BNBG 9661 …

Нови банкови сметки на НАП в сила от 01.10.2023 Read More »

Scroll to Top