Средният осигурителен доход за август е 1431,68 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2023 г. е 1431,68 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. е 1400,41 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Scroll to Top