Нови банкови сметки на НАП в сила от 01.10.2023

От 01.10.2023 година Националната агенция по приходите /НАП/ има нови банкови сметки за плащане на задължения към бюджета. Старите банкови сметки са закрити. Новите сметки за плащане са със следните данни:

  1. За плащане на задължения към бюджета – ДДС, корпоративен данък, данък върху дохода, данък върху наемите, данък върху дивидентите и други:

IBAN: BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

  • За плащане към фонд Държавно обществено осигуряване /ДОО/:

IBAN: BG97 BNBG9661 8000 1120 01

  • За плащане на здравни вноски:

IBAN: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

  • За плащане към фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/. Сметката важи и за двата фонда – универсален пенсионен фонд и професионален пенсионен фонд:

IBAN: BG65 BNBG 9661 8000 1118 01

  • За плащане на суми по изпълнително дело /Принудително събиране на публични вземания/:

IBAN: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

Банковия код на БНБ е BIC: BNBGBGSF

В новите формуляри за плащане няма код за вид плащане и период.

Scroll to Top